những tính chất đặc thù tạo ra thị trường bất động sản

Đã hai tuần trôi qua do phải chuẩn bị chạy trương chình một dự án mới "Mở bán chung cư Royal City tòa R3" Nên hôm nay tôi mới có thể tranh thủ được một chút thời gian để chia sẻ với quý vị đôi điều về tính chất đặc thù thị trường bất động sản Việt Nam.

Tính chất đặc thù của các thị trường Bất động sản phụ thuộc tính chất của không gian bất động sản và do các loại không gian bất động sản trong thị trường cụ thể tạo nên. Tuy nhiên, so với các thị trường hàng hóa khác, các thị trường bất động sản vẫn có các tính chất riêng đặc thù như

- Là thị trường giá trị tập trung: Thị trường của các hàng hóa đăc biệt giá trị lớn và luôn luôn tăng. Trên 40% tổng tài sản của các quốc gia nằm trong không gian bất động sản

- Tính phản ứng chậm, thay đổi chậm

- Tính bị chi phối trực tiếp bởi pháp luật và chính sách

- Tính bị ảnh hường bởi các thị trường vốn tài chính (chứng khoán, tiền tệ, vàng bạc…) và thị trường lao động, và giai đoạn phát triển của nền kinh tế khu vực, địa phương nói chung.

- Tính thiếu chính xác: thị trường bất động sản là thị trường của các thông tin không chính xác, bị che giấu (hợp pháp). Ví dụ, không có các quy định về quản lý, sử dụng, tiết lộ thông tin như thị trường chứng khoán…

- Thị trường bất động sản là thị  trường không hoàn hảo do luân phải bị điều phối bởi pháp luật và chính sách, có nhiều kẽ hở pháp lý và không có thông tin chính xác, và là thị trường đầy cảm xúc.

- Thị trường tổng hợp và rất lớn: thị trường bất động sản luôn cần nhiều chuyên gia, có vấn và dịch vụ trung gian, nên bạn cần có đội ngũ đầu tư kinh doanh chung mới có hiệu quả cao. Trên 35% hoạt động kinh doanh liên quan đến bất động sản.

- Tính cảm xúc: do thị trường bất động sản là nơi tập trung vốn cực lớn và mỗi thương vụ đều không nhỏ và là thị trường của rất nhiều người tham gia với thông tin vụn vặt và không chính xác, thậm chí là không chính thức… nên năng lượng cảm xúc trong thị trường là luôn luôn rất lớn. Vì thế có thể gọi các thị trường bất động sản là thị trường cảm xúc.

Trần Văn Sỹ


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Thông tin trên là ý kiến cá nhân của tôi chỉ có giá trị tham khảo không nhằm mục đính thương mại, hay đại diện cơ quan nào. Vì vậy quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>